Kto to taki Jan Nepomucen ?

Ok. 1380 przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha w Hradczanach. Studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. Następnie piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389 mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenstjena. W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 został uwięziony. Następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy. Ta scena jest przedstawiona na przykład na płaskorzeźbie umieszczonej na ołtarzu Jana Nepomucena w kościele św. Mikołaja z Miry w Bochni. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Według tradycji po otwarciu krypty świętego przed kanonizacją w 1719 okazało się, że jego zwłoki mają nienaruszony język. Według innej wersji, Jan Nepomucen po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii królowi czeskiemu Wacławowi (król podejrzewał żonę o niewierność), został poddany ciężkim torturom i w konsekwencji wrzucony do Wełtawy.

Co wiemy o jego istnieniu w Mysłowicach ?

Statua na rynku pochodziła z 1737 roku i pierwotnie była drewniana. Żona burmistrza Janwischa w swoim testamencie przeznaczyła 30 talarów na murowaną figurę. Wtedy też otoczono ją stylowym metalowym płotkiem. Natomiast kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena na drewnianym moście łączącym Mysłowice z Modrzejowem, a zatem na moście granicznym między Prusami a Rosją, została wzniesiona na początku XIX wieku z wolnych datków. Trzecia z figur usytuowana była przy kościele św. Krzyża przy ul. Świerczyny. Obecnie w Mysłowicach znajduje się tylko jeden wizerunek świętego - w dzielnicy Piasek, na ul. Świerczyny.