Historia Wesołej ...

Powstanie Wesołej jest datowane na okres XVIII wieku. W tym to czasie, Wesoła zaczęła należeć do księstwa Pszczyńskiego, a następnie do powiatu Pszczyńskiego. W 1762 roku powstała tutaj średniej wielkości huta szkła. Jej wyroby były znane w całej Europie. W hucie szkła oprócz produkcji różnych odmian w tym i szlachetnych odmian szkła, prowadzono także doświadczenia alchemiczne. Wynikiem końcowym tych doświadczeń, którym to przewodził Johann Christian Ruberg w roku 1792 wynalazł on metodę produkcji cynku. W późniejszych latach, zaczęto go wytapiać na dużą skalę i kolejne 10 lat huta dzierżyła monopol w produkcji cynku w Europie. 1792-1848 był okresem gdzie na tym terenie prowadzono jego wytop. W 1785 roku powstała pierwsza kopalnia w Wesołej. Górnictwo na tym terenie szczególnie intensywnie zaczęło się rozwijać od połowy XIX wieku.W trakcie II wojny światowej, przy KWK "Wesoła" był zlokalizowany obóz pracy przymusowej "Fürstengrube", będący jednocześnie filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Rok 1954 był kolejną zmianą, gdzie Wesoła została włączona do powiatu Tyskiego. W latach 1962-75 była ona już samodzielnym miastem. W 1975 roku została włączona jako dzielnica Mysłowic.

Film pokazujący pozostałości z obozu pracy przymusowej "Fürstengrube", który był filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Cmentarz leśny na Wesołej ...

W przygotowaniu