Podstawowy cel naszego stowarzyszenia "Mysłowice Ocalić od Zapomnienia"1. kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego na terenie miasta Mysłowice, a także na terytorium RP i innych państw

2. podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Miasta i Dzielnic Mysłowic w kraju i za granicą

3. wyrażanie opinii w zakresie potrzeb historii i kulturalnych obywateli wobec władz samorządowych i administracyjnych różnych szczebli

4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych

5. rozwój społeczeństwa informacyjnego, popularyzacja nowych rozwiązań w działaniach historycznych, artystycznych oraz edukacji kulturalnej

6. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego i historycznego

7. prowadzenie działalności kulturalnej i historycznej, dzieci, młodzieży, dorosłych

8. propagowanie i kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu

9. promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym

10. inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym

11. promocja i rozwój obszarów poszczególnych Miasta Mysłowic


Skład Zarządu Stowarzyszenia

1.    Ireneusz Skwirowski - Prezes
2.    Barbara Czyż - Zarząd - sekretarz
3.    Bogdan Sablik - Zarząd - skarbnik
4.    Bogusław Polak - Zarząd - wiceprezes
5.    Jacek Zając - Zarząd - członek
6.    Anna Cieślik - Komisja rewizyjna
7.    Dariusz Strzoda - Komisja rewizyjna
8.    Wojciech Chmiel - Komisja rewizyjna

Zdjęcie członków komisji rewizyjnej już w krótce

Kilka zdjęć z pierwszych spotkań , jeszcze nie utworzonego stowarzyszenia